Omnium Mèdica

Medicina-acupuntura, fisioteràpia-osteopatia, nutrició, podologia, homeopatia.
Treballem l'estat global del pacient per tal de millorar el seu benestar.

Qui som?

Dra. Glòria Buenaventura Sanclemente n. col. 22.867 
Dr. Miquel Moncho Rodríguez n. col. 26.886

Llicenciats en Medicina i Cirurgia per la 
Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona. 
Especialistes en Anestesiologia, Reanimació i Teràpia del Dolor.
Amb el Màster d’Acupuntura impartit per la Universitat de Barcelona i acreditat
per la secció de Metges Acupuntors del Col•legi Oficial de Metges de Barcelona.
Dra. Carme Esteban Villanueva n. col. 27.028

Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona. 
Amb el Postgrau de Medicina Homeopàtica impartit per 
l’Acadèmia de Metges Homeòpates de Barcelona i acreditat per
la secció de Metges Homeòpates del Col•legi Oficial de Metges de Barcelona.
Prescriptora de les dietes proteïnades Pronokal i Protéifine.
Pau Bosque Moreno n. col. 1.015

Diplomat en Fisioteràpia per l’Escola Universitària Gimbernat de
Sant Cugat del Vallés, amb els Postgraus d’Osteopatia i Escoliosi.
Núria Roig Villà

Dietista i Nutricionista per 
l’Institut Superior de 
Medicines Tradicionals de Barcelona.
Cordinadora del centre.


OMNIUM MÈDICA
C. Pare Roldós 4, local 1
08041 Barcelona
601 37 40 65

info@omniummedica.com
www.omniummedica.com

Omnium Mèdica